Menú

Transport públic i mobilitat

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
Tràmit Actiu Com tramitar-ho
Alta/Baixa/Modificació al Registre municipal de bicicletes
Canvi de titular al Registre municipal de bicicletes
Comunicació prèvia d'activitat de publicitat dinàmica en taxis
Denúncies de vehicles abandonats a la via pública
Enquesta Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)
Llicència per obres en vorera (adaptació de gual, retirada adaptació de gual, arranjament panots malmesos ...)
Pintar la ratlla groga al lloc oposat de la calçada
Reserva d'estacionament per a persones amb disminució
Sol·licitud de baixa de gual (baixa de la llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de baixa de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de gual (llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de llicència de zona reservada de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional a l'ens local, per malalties d'extrema gravetat
Sol·licitud de traspàs de la llicència de taxi o canvi de vehicle
Sol·licitud del passi per l'Estació (targeta RENFE)
Sol·licitud genèrica Ajuntament (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)
Sol·licitud per comprar més de dos abonaments mensuals de transport interurbà amb descompte (carnet actiu)
Targeta de Tarifa Reduïda per zona blava o verda

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració