Menú

Habitatge

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
Tràmit Actiu Com tramitar-ho
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer per a Gent Gran
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys
Ajuts i subvencions: Prestacions econòmiques per deutes, desnonament i altres situacions urgents
Ajuts per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació 2024 per a Joves (35 anys o menys)
Aportació de documentació a un expedient del Servei d'Habitatge
Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge
Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge
Borsa d'habitacions en pisos compartits
Cèdula d'habitabilitat - Sol·licitud de Duplicat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació
Comunicació d'habitatge en situació d'ocupacions conflictives
Habilitació d'habitatges d'ús turístic
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per llogater/a o persona afectada)
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per propietari/a)
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI). Sol·licitud del Certificat d'Aptitud
Obres Menors. Comunicació Prèvia

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració