Menú

Habitatge

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
Tràmit Actiu Com tramitar-ho
Ajuts i subvencions: Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020
Ajuts i subvencions: Ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid
Ajuts i subvencions: Prestacions econòmiques d'especial urgència
Ajuts i subvencions: Programa de Lloguer Jove (18-35 anys)
Ajuts i subvencions: Rehabilitació d'edificis d'ús residencial
Ajuts i subvencions: Rehabilitació d'habitatges desocupats que es destinin a lloguer social
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MITMA 2020
Aportació de documentació per l'Oficina Local d'Habitatge.
Borsa d'habitacions en pisos compartits
Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge
Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge
Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Cèdula d'habitabilitat - Sol·licitud de Duplicat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per llogater/a o persona afectada)
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per propietari/a)
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració